วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเป็นศูนย์กลางแห่งการยกระดับการเรียนรู้พันธกิจสัมพันธ์ และเป็นหน่วยงานชั้นนำที่มีการสนับสนุนในการผลติผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อบริการวิชาการที่โดดเด่นในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสำรหับการรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด


ผศ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม
ผู้อำนวยการ

ปฏิทินภารกิจของผู้อำนวยการ

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

หน่วยงานที่เกียวข้อง

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image