บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม
ผู้อำนวยการ
Responsive image
อาจารย์ ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
รองผู้อำนวยการฯ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี บุญธรรม
รองผู้อำนวยการฯ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติทนง โพธิ์ดง
รองผู้อำนวยการฯ
Responsive image
อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Responsive image
อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Responsive image
นายวันชัย แก้วนาคแนว
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
Responsive image
นางพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสาวนิตยา เกตุครุฑ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวธนานุช รักสัจจา
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวภัทราวดี อ้นอินทร์
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นายอิทธิพล ฟ้าแลบ
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสาวจินตนา โยคี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวจันจิรา คุ้มสา
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสาวชมาพร สีเสือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online