โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Subject Protection 2566

วันที่ 19/09/2023 เวลา 13:06:31 น.
วันที่ 17 กันยายน 2566 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัย และวิชาการ 
โดยมี รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม 
ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ (FMS 102)  ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ 
และได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรนำโดย รศ.ดร.ภญ. พัชราภรณ์ สุดชาฏา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์ ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทราบความสำคัญของการดำเนินโครงการวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัคร ทราบถึงแนวปฏิบัติการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และมีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ข่าว: คงศิริ


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online