โครงการ การติดตามการใช้ประโยชน์งานวิจัย ประจำปี 2566

วันที่ 04/08/2023 เวลา 15:26:27 น.
📌วันที่ 1 สิงหาคม 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ การติดตามการใช้ประโยชน์งานวิจัย ประจำปี 2566 
 🔹โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยของนักวิจัย ส่งเสริม และผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระบบ ววน. ไปสู่การใช้ประโยชน์ และเป็นการประเมินติดตามการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และผลกระทบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลงานวิจัยให้แก่ผู้ที่สนใจ 
🔸โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ ปาลาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวัฒม์ กมลคุณานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง
นายภูมิสิษฐ์ กมลงาม
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลกระทบโครงการวิจัยและ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี บุญธรรม
อาจารย์ ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
อาจารย์ ภาณุวัฒน์ ขันจา
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจติดตามการใช้ประโยชน์โครงการวิจัย
ณ ห้อง URU English home และห้อง GE มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : คงศิริ


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online