สมาคมส่งเสริมการวิจัยประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

วันที่ 15/10/2021 เวลา 14:58:41 น.
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการทำวิจัย โดยสมาคมได้จัดหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2564 ตามเอกสาร ทุกหลักสูตรอบรมระบบ Online  ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดสมาคมส่งเสริมการวิจัยที่ www.rpa.or.th