ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วันที่ 06/10/2021 เวลา 13:52:00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12  ในวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจและบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ทาง  https://conference.sct.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28  ธันวาคม  2564