ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา

วันที่ 09/08/2021 เวลา 09:11:40 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา จัดทำวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือน ขณะนี้วารสารอยู่ในฐาน TCI 2 สามารถส่งรายละเอียดบทความได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/information/authors
ติดต่อสอบถามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา โทร.044009009 ต่อ 3200 3222


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online