ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

วันที่ 09/07/2021 เวลา 13:31:54 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่ "  ณ อาคาร 100 ปี ธรรมนูญ  สิงคเสลิศ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าวที่ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2021 
หมายเลขโทรศัพท์ 0877781901  คุณจักรินทร์

ข่าว:  กรณิศ