การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 01/11/2023 เวลา 16:09:13 น.
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มี ผศ.กฤษณพงค ฟองสินธุ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ 1. ผศ.วาทิต วงษ์ดอกไม้ 2. คุณวิทยากร อ้วนสะอาด 3. คุณสาวิตรี สร้อยสุดสวาท 4. คุณสุธี อยู่ยิ้ม เป็นผู้ร่วมประเมิน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ผลคะแนนในการประเมินประจำปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 3.57 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online