ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วม “อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 16/08/2023 เวลา 13:50:07 น.
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วม “อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัย และวิชาการ 
ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 -17.00 น. 
ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ (FMS 102) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ   ในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อไป
📌ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 กันยายน 2566 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHAaNkyDDPJTJoy43tmb_AwN3L2E2SHS9Gv1oaxt23rDjq9w/viewform 
*รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น 
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
คุณภัทราวดี อ้นอินทร์ โทรศัพท์ 081-7852200


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online