รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 12/06/2023 เวลา 10:30:03 น.
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้ผ่านความเห็นชอบจากมติประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2565 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดได้ทีร่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน http:plan.uru.ac.th 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://online.pubhtml5.com/djpw/jact/?fbclid=IwAR17NlEqcduWS-q_rnZi-wjBqQE8sr4QztDUWFyPHvFQl1mAKs6uIOlaaxs


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online