ประชาสัมพันธ์ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567

วันที่ 18/01/2023 เวลา 15:06:23 น.
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567 มูลค่าทุนรวมทั้งสิ้นกว่า 8,000,000 บาท
โดยลักษณะของงานวิจัยต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพางรา
รายละเอียด ตาม URL https://www.raot.co.th/ewt_news.php?nid=91303&filename=index
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย E-Mail. researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. 0 2424 6832 ต่อ 537


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online