ขอประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

วันที่ 20/07/2022 เวลา 15:39:49 น.
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 อุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กรอบแผนงานโครงการ และงบประมาณสำหรับสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พัฒนาองค์ความรู้กองทุนและชุมชนเมืองที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง แนวคิดประสบการณ์ วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ อันส่งผลให้เป็นองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบสำหรับเผยแพร่ไปสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ผู้ที่สนใจมีความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอเพื่อจัดทำผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ฯ 
ได้ที่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 เลขที่ 146/129-130 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทร. 055-412145 , 055-412149 โทรสาร. 055-412160
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
เอกสารแนบ https://drive.google.com/file/d/19G084RqBPfUy7m0Da23wqLSp4MffSZvb/view


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online