ขอเชิญส่ง กรณีศึกษา (Case Studies) งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7

วันที่ 24/05/2021 เวลา 19:09:49 น.
เชิญชวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ U2T หรือโครงการงบยุทธศาสตร์ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้สังคม ร่วมส่งกรณีศึกษา

ขอเชิญส่ง กรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม ภายใต้การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 
The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 "Innovation – Engaged Society : สังคมผูกพัน สร้างสรรค์นวัตกรรม"

กำหนดจัดระหว่างวันที่ 2–4 กันยายน 2564 
 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

การนำเสนอ แบ่งหัวข้อออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
>>ประเด็นที่ 1 : University Engagement by U2T
>>ประเด็นที่ 2 : Community Engagement
>>ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement
>>ประเด็นที่ 4 : Innovation for Society

 เปิดรับสมัครออนไลน์ (กรณีศึกษา) 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 

กรณีที่ส่งผ่าน สวพ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

 ลงทะเบียน {ส่งกรณีศึกษา} ได้ที่ลิงค์ 
https://form.jotform.com/Ent7sut/Casestudy-Register

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เว็บไซด์ http://technopolis.sut.ac.th/ 
หรือ www.engagementthailand.org 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
E-mail : Ent7sut@g.sut.ac.th
Line@ : @asp2020