การประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 04/08/2021 เวลา 11:00:58 น.
ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔    ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔   เวลา ๑๓.๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมพิชัยยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๗ ท่าน  
ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานกรรมการฯ เปิดประชุมดังกล่าว

ภาพ|ข่าว : ธนานุช