ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 03/12/2021 เวลา 13:21:58 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ 1 /2564  ในวันศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ณ   ห้องประชุมพิชัยยุทธ (A๕๑๒) อาคารภูมิราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และภายในสถาบันให้เกียรติมาร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาสถาบันฯ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  เมืองตุ้ม ผู้อำนายการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา เรียนเชิญรองศาสตราจารจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ท่านพยงค์  ยาเภา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  และเป็นกรรมผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิจัยและพัฒนา.