มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

วันที่ 17/11/2021 เวลา 11:55:21 น.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564  (Thailand Research Expo 2021)" ครั้งที่ 16  ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"  ในการนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564  (Thailand Research Expo 2021)" ครั้งที่ 16   โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite  ผ่านทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564