ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 09/09/2021 เวลา 11:13:02 น.
สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำวารสาร เป็นปีที่ 29  เลข ISSN 2773-9694 (Online)เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ  วารสรกำหนดนำวารสารเข้าฐาน TCI ในปี 2565 ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ https://university-journal.kku.ac.th สอบถามข้อมูล นายประภาพรณ์  ขันชัย (ผู้จัดการสารสาร) โทร. 043-09007 ต่อ 4453