ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25/08/2021 เวลา 14:15:42 น.
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น่าสนใจในปัจจุบันแก่นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในระดับนานาชาติ รูปแบบการจัดงานจะเป็นรูปแบบ Virtual Conference  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://en.mahidol.ac.th/enric/