ประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

วันที่ 25/08/2021 เวลา 13:52:30 น.
มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการนำเสนอในรูปแบบ Online Conference  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความที่ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ติอต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.054466666 ต่อ 1048 มือถือ 0826291970