ประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16

วันที่ 24/08/2021 เวลา 14:15:15 น.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 รายละเอียดการประชุมทาง http://sym16.onec.go.th