ประชาสัมพันธ์วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 02/08/2021 เวลา 11:10:59 น.
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพด้านพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ เผยแพร่ปีละ 3 ปักษ์ กองบรรณาธิการการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ ให้นักวิจัย และผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.074289215 คุณสราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online