โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 19/07/2021 เวลา 16:02:12 น.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.ird.cmru.ac.th/training2564
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  สอบถามรายละเอียดที่ นางสาวอันสุดารี กันทะสอน โทร 053885955