ประชาสัมพันธ์การเข้าฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมการวิจัย

วันที่ 15/05/2024 เวลา 10:27:44 น.
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2567 ดังนี้
 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 (ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท)
 2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 (ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท)
 3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 (ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท)
 4. เทคนิคการใช้ AI: Chat GPT ช่วยทำงานวิจัยให้สำเร็จ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท)
 5. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนจาก วช. และแหล่งทุนวิจัยอื่น วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567 (ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท)

โดยทุกหลักสูตรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และมีค่าลงทะเบียนในการอบรม
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rpa.or.th/

ข่าว/คงศิริ


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online