ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายเวลาการรับสมัครผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแสดล้อมในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567

วันที่ 15/05/2024 เวลา 08:35:33 น.
ตามหนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด สธ 0936.10/977 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เชิญชวนส่งผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมนำเสนอ ในงานวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567
กรมอนามัย ขอแจ้งขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กำหนดวันจัดงานวิชาการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://oec.anamai.moph.go.th/th/academic2567
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กรมอนามัย
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โทร. 0-2590-4748, 4595

ข่าว/คงศิริ


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online