ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2

วันที่ 14/05/2024 เวลา 13:54:20 น.
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 4th National and The 2nd International MU-Phrae Conference) ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” (Research and Innovation Development to Drive Thailand’s Sustainable Economy)รูปแบบการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ http://conference.phrae.mju.ac.th/
 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 08-1783-3382 นางสาวขนิษฐา เกตุสุวรรณ์

ข่าว/คงศิริ


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online