ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ URU Expert System Workshop EP.1”

วันที่ 29/06/2021 เวลา 13:07:57 น.
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ออกแบบและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ในการนี้ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ URU Expert System Workshop EP.1” เพื่อให้ระบบเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยของเรา ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น.

ทั้งนี้ขอให้ท่านลงทะเบียนที่

http://gg.gg/register_experturu

หมายเหตุ: ท่านจะได้รับ meeting id และ password ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

ข่าว: อ.ดร.เกวลี