ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course

วันที่ 02/08/2022 เวลา 14:43:38 น.
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" Human Subject Protection Course "ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00-17.00 น. บรรยายโดย รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบความสำคัญของการดำเนินโครงการวิจัยที่มีมนุษย์ เป็นอาสาสมัคร และแนวปฏิบัติการขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และบุคคลภายนอก ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศฯ เพื่อใช้สำหรับการยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียดดังป้ายประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมอบรมได้ที่ ลงทะเบียนสำหรับบุคลากร มรอ.https://forms.gle/jZfZZWXt9ExGoDj16
ลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก
https://forms.gle/qQs5aTx8CyPX8aDL8 
หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทราวดี อ้นอินทร์ โทรศัพท์ 061-2692552


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online