แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ทุน

วันที่ 20/07/2022 เวลา 14:33:39 น.
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ทุน จึงขอนำส่งต้นแบบสัญญาที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ufBolldzFQcOu2AXtoUSC1-jKcwvKUUZ 
ซึ่งมีต้นแบบสัญญาที่ได้รับปรับปรุงใหม่ ดังนี้
1.	สัญญาให้ทุนอุดหนุน ผู้รับทุน 1 หน่วยงาน
2.	สัญญาให้ทุนอุดหนุน ผู้รับทุนหลายหน่วยงาน
3.	สัญญาให้ทุน Matching grant
4.	สัญญาให้ทุนร่วมกับเอกขน


Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. poker online
 5. ceme online
 6. slot online
 7. slot online
 8. slot gacor
 9. slot online
 10. slot gacor
 11. slot online
 12. poker online
 13. ceme online
 14. poker online
 15. slot online
 16. slot online
 17. slot online 2022
 18. slot gacor
 19. slot online
 20. slot online
 21. poker online
 22. poker online
 23. ceme online
 24. ceme online 2022
 25. ceme online 2022
 26. poker online 2022
 27. poker online
 28. slot online