คำถามที่พบบ่อย

วันที่ 16/06/2022 เวลา 14:32:23 น.
คำถามที่พบบ่อย ในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์