ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วันที่ 02/06/2022 เวลา 16:19:47 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาและวิจัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต" เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
----------
🗓 วันที่ 24 มิถุนายน 2565
⏰ เวลา 09.15 - 16.30 น.
📍 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และ Facebook Live มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
----------
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/8Uddy7HpDwsF9zJR6
สามารถดูกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ http://203.131.215.139/tulp.../pdf/pr/tulp-conferences.pdf
----------
กิจกรรมวิชาการ
🟡 การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” โดย ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
🔴 “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษาและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน” โดย คุณตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
🟡 การเสวนาวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย หัวข้อ “ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรต้านภัยโควิด”  
🔴 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” 
🟡 การเสวนาวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย หัวข้อ “รู้ไว้ ใช้เป็น กัญชาทางการแพทย์”
กิจกรรมบริการทางสาธารณสุข
🟢 การให้บริการตรวจวินิจฉัย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
🔵 การให้บริการตรวจวัดสายตา พร้อมมอบแว่นสายตาให้ฟรี โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวจาก : เพจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง