ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021

วันที่ 02/06/2021 เวลา 16:07:23 น.
ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย แจ้งว่า Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021
สำหรับโครงการวิจัยระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศหุ้นส่วน ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดย Opportunity Grant เป็นการริเริ่มด้านการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสวิตเซอร์แลนด์ในนานาประเทศ 
และเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยในทุกสาขาที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณะขนาดใหญ่ (large public happenings) เหตุการณ์สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือการเมืองที่สำคัญ หรือการริเริ่มนโยบายใหม่ เป็นต้น
โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนสูงสุด จำนวน 50,000 บาท ฟรังก์สวิส และมีระยะเวลาดำเนินโครงการสูงสุด 12เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ ETH Zurich ที่ http://ethz.ch/en/the-eth-zurich/global/eth-global-news-events/2021/05/opportunity-grant-call-2021.html
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที elise.nardin@sl.ethz.ch
ข่าว : ธนานุช