ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 02/06/2022 เวลา 14:46:36 น.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อบรมระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบ Online  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่
https://www.research.nu.ac.th/thnew/signup/hen65/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
นายยุทธนา สงนรินทร์ 
เบอร์ติดต่อ 055-968636 
อีเมล yuttanas@nu.ac.th 
lineID :yuttanas1234