ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 11/05/2022 เวลา 10:48:27 น.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วช.ขอเชิญนักศึกษาทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ดังนี้
1.ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ผ่านทาง https://drive.google.com/drive/folders/1suke3U-os5MYXzrquRfcOFrhP_rBw24h?usp=sharing
2.จัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 10 ชุด มายังฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 รายละเอียดสามารถ Download แบบฟอร์ม ผ่านทาง www.nrct.go.th หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1suke3U-os5MYXzrquRfcOFrhP_rBw24h?usp=sharing

ในหัวข้อ กลุ่มเรื่องผลงานนวัตกรรม
📍ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
📍ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
📍ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ
📍ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
📍ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0-2579-1370-9 ต่อ 516,524
Email : rinudom@nrct.go.th
www.nrct.go.th