ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16

วันที่ 11/05/2022 เวลา 09:27:47 น.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16 “Research and Innovation for Sustainable Development Goasls in the Next Normal (R&I for SDGs in the Next Normal)” ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565  ณ  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Onsite) และในรูปแบบออนไลน์ (Online)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆ 
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://web2.ubu.ac.th/~sme/ubrc/?fbclid=IwAR1Nw3xpb-ZO52Zi_IaGGKMUXMVGXcGwdidyyR8QwSUBizyKJaJQ8fzpY2M