ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2564 และการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 03/02/2022 เวลา 10:10:02 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2564 และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2564