MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดบริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ บริการศึกษาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/REC/home.php หรือโทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7243

081-5407304  Facebook:ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ LINE ID: @fpo6193d

ไฟล์เอกสาร
 5 มี.ค. 2562


Back to content