MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ของสมาคมส่งเสริมการวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนและดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.rpa.or.th 

ไฟล์เอกสาร
 18 ก.พ. 2562


Back to content