MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มรภ.ร้อยเอ็ด 12 กค.62

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดประชุมวิชาการระดดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

สมัครเข้าร่วมโครงการทาง http://reru-icet3.reru.ac.th/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โทร. 043556231

ไฟล์เอกสาร
 18 ก.พ. 2562


Back to content