MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

สอบถามรายละเอียดที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อีเมล์ : arm_nbo80@hotmail.com และเฟสบุค  www.facebook .com/arm.red.94

                                

ไฟล์เอกสาร
 14 ก.พ. 2562


Back to content