MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเซีย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
     ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aca2018.rmutt.ac.th 

 10 พ.ค. 2561


Back to content