MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบัน Chaina Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563  ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.vijaichaina.com

ไฟล์เอกสาร
 10 มี.ค. 2563


Back to content