MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีษะเกษวิชาการ ครั้งที่7"

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีษะเกษวิชาการ ครั้งที่7" ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้านำเสนอที่ อีเมล์ ssku.journal@gmail.com หรือที่ https://site.google.com/view/sskruconference7 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

ไฟล์เอกสาร
 10 มี.ค. 2563


Back to content