MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการฯ มรภ.กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคน ให้กับคณะกรรมการ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 รายละเอียดที่ http://rdi.kru.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม

ไฟล์เอกสาร
 28 ก.พ. 2563


Back to content