MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการ  ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.ecba.tsu.ac.th เมนูบริการวิชาการ

ไฟล์เอกสาร
 21 ก.พ. 2563


Back to content