MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ กำหนดจัดประชุมวิชาการชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่j

http://www.psaku.org/pages/conference

ไฟล์เอกสาร
 21 ก.พ. 2563


Back to content