MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

สมาคมรัฐศษสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดหลักสูตร การฝึกอบรมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ บทความที่เข้ารับการอบรมที่คุณภาพดีจะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ www.psaku.org 

ไฟล์เอกสาร
 21 ก.พ. 2563


Back to content