MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 ในวันศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่  โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  http://www.benjamitvichakarn2020.org/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ไฟล์เอกสาร
 12 ก.พ. 2563


Back to content