MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษยืด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษยืด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ " ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2563  ณ สตาร์เวล บาหลี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้สนใจสามารถแสกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนตามเอกสารแนบ หรือที่เว็บไซต์ฝึกอบรม https://www.nrru.ac.th/public/rdit

ไฟล์เอกสาร
 12 ก.พ. 2563


Back to content