MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsu.ac.th/tsucon30/

ไฟล์เอกสาร
 7 ก.พ. 2563


Back to content